Varför debattera energi- och klimatrådgivningen?

​Frågan om Energi- och klimatrådgivningens organisatoriska tillhörighet har på två fullmäktigen fått oproportionerligt stort utrymme. Jag vill därför här kortfattat förklara min/vår ståndpunkt:

1. Energi- och klimatrådgivningen är en viktig verksamhet för våra medborgare.

2. Den har av olika skäl hamnat på undantag i den nuvarande organisationen, Tekniska förvaltningen, vilket är beklagligt, då kompetensen där kring energieffektivisering i byggnader är stor.

3. På förfrågan, oklart från vem, har såväl Tekniska nämnden som Miljönämnden (som vi har gemensamt med Orsa kommun) i april ställt sig positiva till en överflyttning av verksamheten, och ansvaret för den, från Tekniska nämnden till den gemensamma Miljönämnden i Orsa.

4. Förutsatt att det inte står i strid med Miljönämndens och dess förvaltnings myndighetsuppdrag, och det inte påverkar bemanningssituationen negativt, har vi inget principiellt att invända mot detta.

5. Det påstods i detta sammanhang att Orsa kommun för sin del flyttat ansvaret för sin energi- och klimatrådgivning till Miljönämnden redan 1 januari 2014. Något sådant beslut föreligger dock inte vare sig i Orsas kommunfullmäktige eller kommunstyrelse. Det som skett är att dåvarande kommunchefen i Orsa och chefen på miljöförvaltningen kommit överens om att en tjänsteman i miljöförvaltningen, på en tillgänglig halvtid, skulle handlägga denna verksamhet för Orsas räkning. Även om detta kan uppfattas som en ansvarsöverföring, så är det inte fallet! Det formella ansvaret ligger kvar hos Orsas kommunstyrelse till dess ansvarfrågan reglerats i avtalet om gemensam nämnd med Mora.

6. På kommunfullmäktige i juni kom frågan upp för beslut, utan redogörelse för om något samråd med Orsa kommun skett. Vi socialdemokrater hävdade att ärendet kunde behandlas av kommunfullmäktige, först när det förelåg förslag till ett nytt avtal med Orsa kommun om vilka verksamheter den gemensamma skulle ansvara för.

7. Då ett sådant avtal måste fastställas av båda kommunernas fullmäktige yrkade vi därför på, och fick igenom, en återremiss av ärendet för komplettering av beslutsunderlaget.

8. När ärendet kommer tillbaka till kommunfullmäktige nu i september hade underlaget inte på något sätt kompletterats, trots att beredning av ett nytt avtal och reglemente för Miljönämnden pågår. Vi yrkade därför återigen återremiss, denna gång dock utan möjlighet till minoritetsåterremiss, varför majoriteten denna gång fick igenom sitt, i praktiken, icke giltiga förslag.

Hur då ”icke giltiga” undrar nu någon. Jo, eftersom frågan om vilken verksamhet Miljönämnden ska bedriva och ha ansvar för regleras i evtal mellan två likvärdiga parter, så kan varken Mora eller Orsa ensidigt lägga över ansvaret för någon verksamhet till den gemensamma nämnden, utan att detta reglerats i det avtal som BÅDE Mora och Orsa kommunfullmäktige måste fatta beslut om.

Däremot är det naturligtvis fullt möjligt för ansvariga nämnder (KS i Orsa och Tekniska nämnden i Mora) att ”låna” handläggare av miljöförvaltningen för tillhandahållandet av energi- och klimatrådgivning till våra medborgare, men ska ANSVARET för riktlinjer, mål, budget och uppföljning flyttas, då är det en fråga som MÅSTE hanteras av båda kommunernas fullmäktige.

Det är för att pränta in denna viktiga princip i umgänget med våra samverkanskommuner som vi har drivit denna fråga så hårt. Inget annat!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s