Riksbanken driver oss mot lågkonjunktur

Jag är ingen ekonom men tänker så här:

Om de flesta människor har gott om pengar och därför ökar efterfrågan på framför allt mat, el och drivmedel i snabbare takt än produktionen kan öka, så ökar också priserna på det mesta i samhället. Vi får då en efterfrågedriven inflation.

Genom att öka räntan kan man i en sådan situation minska efterfrågan eftersom människor får mindre pengar att handla för. Efterfrågan minskar då, vilket i sin tur bromsar inflationen.

Den situation vi nu befinner oss i är annorlunda. Det är inte efterfrågan på mat, el och drivmedel som ökar. Det är produktionen som av olika skäl drastiskt minskar och inte längre motsvarar efterfrågan/behov och priserna därför ökat dramatiskt.

Ökningen är så kraftig att en mycket stor andel av hushållen inte klarar av att parera det med att minska sin efterfrågan, speciellt inte när det gäller mat och uppvärmning. Vi har då fått, vad jag skulle vilja kalla en kostnadsdriven inflation, då ökade priser på mat, el och drivmedel slår igenom på i stort sett alla andra varor och tjänster.

Att då ytterligare spä på hushållens kostnader med höjda räntekostnader kan visserligen för dem som fortfarande har gott om pengar fungera efterfrågedämpande, men för alla dem som inte kan minska sin konsumtion av mat, el och bränsle ytterligare återstår ju bara ekonomisk misär.

Minskar efterfrågan på varor och tjänster i stort, ökar ju också risken för arbetslöshet och därav ytterligare minskad efterfrågan och slutligen sitter vi där med en tuff lågkonjunktur som drabbar alla.

Riksbankens okänsliga och dogmatiska användning av styrräntan för att bromsa denna, av konstnadschocker drivna inflation, är därför för mig helt obegriplig. Men som sagt, jag är ju ingen ekonom…

Första maj-tal i Mora

Detta är mitt Första maj-tal i Mora 2022. I det muntliga framförandet förekom vissa mindre avvikelser och tillägg, men budskapet är detsamma.


Första maj-tal i Mora i Stapelhusparken framför kommunhuset i Mora.

Partivänner, mötesdeltagare!

Vi lever nu i en tid då många invanda levnadsmönster och förväntningar brutits upp och begreppen trygghet och säkerhet fått delvis nya och djupare betydelser.

Först en svår pandemi och de tuffa restriktioner den medfört.

Tänk att det faktiskt är två år sedan vi kunnat träffas och manifestera vår samhörighet och övertygelse på det här sättet…

Och nu… Rysslands orättfärdiga anfallskrig mot Ukraina!

Som, utöver det fruktansvärda mänskliga lidande det skapar, kommer att få betydlig större konsekvenser, säkerhetspolitiskt och ekonomiskt, än någon annan kris sedan andra världskriget.

Och som kanske mer än Corona-pandemin och höstens val, gör oss medvetna om,
och förmår uppskatta värdet av den fria demokratin, och det relativa välstånd och den trygghet vi faktiskt ändå lever i!

——

Hur kriget och dess konsekvenser för ekonomi och andra livsbetingelser kommer att påverka oss i Mora är givetvis omöjligt att förutsäga.

Men vi får inte sluta tro på en bättre värld och ett bättre Mora

Inte sluta att utvecklas eller avstå från att satsa för framtiden!

Vi ska alltid sträva efter att bli bättre! Och göra saker bättre för varandra!

Sverige kan bättre!

Dalarna kan bättre!

Och Mora kan bättre!

——

I Mora kommer vi att gå till val med särskilt fokus på tre områden:

För det första:

Våra barn och unga ska ha de bästa förutsättningarna att gå ut i livet som starka och trygga medborgare och människor.

 • Det betyder att vi vill ta vara på och utveckla förskolans möjligheter att leva upp till sitt pedagogiska uppdrag
 • Vi ska arbeta för en bättre arbets- och lärmiljö, för våra lärare och elever på alla stadier
 • Och vi ska se till att på bästa sätt slutföra den beslutade satsningen på den nya högstadieskolan, som vi Socialdemokrater i hög grad varit med att forma till den inriktning projektet nu har

För det andra…

…ska vi på olika sätt skapa samhörighet och ökad trivsel
i Mora, samtidigt som vi måste motverka den kapitalförstöring,
när det gäller gator, vägar och kommunens anläggningar och byggnader,
som fått pågå allt för länge.

 • Mora behöver till exempel en ny simhall och en ny kulturscen att vara stolt över! Två behov som borde gå att kombinera!
 • Vi behöver fler och bättre skötta cykel- och gångvägar i hela kommunen – för miljö, trafiksäkerhet och folkhälsa!
 • Vi behöver öka takten i underhållet av kommunens gator och vägar
 • Och vi behöver utveckla parker och grönområden i hela kommunen – för trivsel och biologisk mångfald!

Det tredje fokusområdet – och kanske det viktigaste – handlar om arbetsmiljö och kontinuitet i omsorgsverksamheterna. Det vill vi framför allt nå med en ökad grundbemanning

 • För tryggare omsorg!
  Framför allt våra äldre, ska inte ständigt behöva möta nya ansikten
 • Ökad grundbemanning ger också en friskare personal!
 • Och, inte minst, skapar det förutsättningar för fler att vilja och orka arbeta heltid ett helt arbetsliv!

För sanningen är den att utan ökad grundbemanning kommer vi aldrig att klara av att få tag i tillräckligt med personal som kan – och vill – arbeta i våra verksamheter.

Och vem ska då ta hand om oss när vi blir äldre eller av andra skäl behöver kommunens omsorg?

——

Hör ni, det är inte lätt att sitta i opposition. 

Inte särskilt roligt heller alla gånger.

Till och med ganska otacksamt

Många är de beslut och inriktningar majoriteten nu har gjort till sina, som vi faktiskt drivit fram

 • Ny högstadieskola i egen regi
 • Mer pengar till det planerade vägunderhållet
 • Satsningen på heltid och – åtminstone prat om – ökad grundbemanning
 • Bättre ekonomisk planering i kommunen
 • …och en hel del annat, som att Rosa huset blir kvar på Stranden exempelvis

Men nu har vi drivit majoriteten framför oss tillräckligt länge. Dom har fått skörda frukterna av vår politik och våra förslag lokalt, och att vi haft en socialdemokratisk regering, som haft ambitionen – och förmågan – stötta kommuner och regioner för att utveckla välfärden.

Nu är det dags att vi socialdemokrater äntligen får ta tag i taktpinnen i Mora igen!

Och det här, mina vänner, är gänget som ska göra det

Här är 22 av Socialdemokraternas 31 kandidater till kommunvalet i Mora kommun 2022.

I höst vinner vi – tillsammans – valet i Mora! 

Och – av bara farten – vinner vi också valet i Region Dalarna och kastar ut Ulf Berg, och ger Magdalena Andersson ett starkare mandat att, som statsminister, styra Sverige i fyra nya år!

Tack för ordet!

Rädsla styr debatten om Nato

Den pågående Nato-debatten är hårt präglad av en akut rädsla baserad på Rysslands, som det beskrivs, plötsliga och irrationella anfall på sitt grannland Ukraina.

Rädslan finns på båda sidor i debatten:

 • De som är FÖR ett Nato-medlemskap är rädda för att om Finland och Sverige av någon anledning skulle drabbas av rysk militär aggression, så står vi helt utan militärt skydd eller stöd från resten av världen.
 • De som är EMOT är rädda för att ett svenskt och/eller finskt Nato-medlemskap, för en sårad rysk björn, kan utgöra skäl nog för någon form av aggressiv handling mot dessa våra länder.

Det som kan förvåna oss mer eftertänksamma är den yrvakenhet som uppstod i och med Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari.

Putins ambitioner att kontrollera Ukraina och dess relationer till omvärlden kan knappast ha överraskat någon. Framför allt inte de politiker som nu plötsligt trumpetar ut att Sverige måste gå med NU! Annars är det slutet på Sverige som vi känner det.

Alliansfriheten har som princip tjänat Sverige väl under lång tid. Medlemskapet i EU och olika försvarssamarbeten har dock gjort att vi inte är så alliansfria längre och neutralitetstanken är sedan länge skrotad.

Omvärldsläget har också sakta men säkert förändrats. Gamla hotbilder har bytts mot nya, vilket gör att Sveriges försvarssamarbeten och vårt förhållande till Nato naturligtvis kan behöva omprövas.

Men denna omprövning måste i så fall hanteras med stor eftertanke och grundliga analyser av de långsiktiga konsekvenserna och försvarsmaktens egen förmåga. Vi kan inte, enbart baserat på det akuta säkerhetspolitiska läget, plötsligt kasta alla hittillsvarande principer och doktriner över ända. 

Nato är ingen självskriven garant för sina medlemsstaters säkerhet (trots den omtalade artikel 5). Flera medlemsstater har också ett ”problematiskt” styrelseskick och skilda geopolitiska intressen. Risken att USA drar sig ur Nato om Donald Trump eller en liknande president tillträder är också uppenbar. Även Frankrike är en ”lös kanon” i sammanhanget med en politiskt starkt polariserad hållning till Nato, och då minskar den reella betydelsen av de sk säkerhetsgarantierna.

Det är dags att vuxna politiker tillsammans med duktiga säkerhetspolitiska experter sätter sig ner och diskuterar denna fråga grundligt och med ett långsiktigt perspektiv. Och det åstadkommer man inte på några veckor!

Jag säger därför NEJ till Nato, om frågan måste avgöras i närtid! KANSKE om frågan analyserats grundligt och utan den rädsla som nu tycks styra debatten.

En så viktig fråga som vårt lands säkerhetspolitiska hållning kan inte få avgöras av en önskan om att vinna kortsiktiga politiska poäng hos rädda medborgare under ett valår. Att som Ulf Kristersson och andra torgföra att man vill ta Sverige in i Nato bara för att visa Sveriges oberoende gentemot Ryssland, och därmed samtidigt sätta oss i en osäker beroendeställning till Nato, är ju inte särskilt konstruktivt.