Vem ska städa i Mora kommun?

Att köpa städning av kommunens lokaler från Morastrand AB eller något annat företag. Det är frågan.

På ytan en enkel fråga, men när man tränger in i verksamheten och de behov och utmaningar Morastrand respektive kommunens lokalförvaltning står inför, så blir bilden tyvärr inte lika självklar.

Det är inte enkelt att, på ett begripligt sätt, förklara varför vi socialdemokrater (också) landade i slutsatsen att det, både för Morastrand och kommunen, är bäst att lyfta städverksamheten från Morastrand. Men jag gör ett försök, först från ett Morastrand-perspektiv:

  • Morastrand behöver koncentrera sig på förvaltningen av sina bostäder, med syftet att i enlighet med den sk Allbo-lagen nå full affärsmässighet och öka sin lönsamhet i den verksamheten.
  • Det är visserligen tillåtet för kommunen att köpa tjänster av helägda bolag, men det är inte tillåtet för bolaget att göra annat än ytterst begränsad vinst på sådan verksamhet, och alltså inget alternativ för att öka lönsamheten i Morastrand.
  • Att sälja städ- eller andra tjänster till andra än kommunen är förbjudet för Morastrand, och därmed inte heller något alternativ för att öka lönsamheten i Morastrand.

Hur ser det då ut från kommunens horisont?

  • Kommunen har länge lidit av stor ineffektivitet när det gäller upphandling av städtjänster.
  • Förvaltningsavtalet som funnits mellan Morastrand och kommunen har åtskilliga gånger åsidosatts av båda parter.
  • Upphandling av städtjänster i kommunen har ofta skett på enhetsnivå och från olika utförare, där Morastrand betraktats som ”en i högen”, med kortsiktiga ekonomiska incitament och utan fastighetsteknisk kompetens, och därmed bristfälliga kravspecifikationer.
  • Morastrand har å sin sida emellanåt, på mer eller mindre goda grunder men i strid med förvaltningsavtalet, inte åtagit sig vissa städuppdrag i kommunala fastigheter.

Syftet med den ”nyordning” som kommer att driftsättas någon gång under 2014 är alltså egentligen två:

  1. Renodla Morastrand till att bli ett bostadsförvaltande bolag med målet att stärka bolagets möjligheter att på ett effektivt och lönsamt sätt förvalta och underhålla befintliga bostäder och på sikt kunna bygga nytt.
  2. Att göra kommunens fastighetsförvaltning mer långsiktigt hållbar genom att, med ökad egen kompetens och centrala upphandlingar, förbättra och effektivisera skötsel och underhåll av kommunens fastigheter.

Så här långt råder en mycket bred politisk enighet i Mora kommun, undantaget Vänsterpartiet och Morapartiet. Å andra sidan har varken V eller MoP kunnat presentera några andra lösningar för hur vi ska möta de utmaningar och krav Morastrand och kommunen har framför sig.

På vägen uppstår givetvis ett antal problem som inte på något sätt kan eller får ignoreras och här finns en del skiljelinjer mellan oss Socialdemokrater och främst Moderaterna och Kristdemokraterna.

Där de ser konkurrensutsättning och privatisering som själva målet, så är det för oss socialdemokrater, utifrån givna förutsättningar, den enda realistiska möjligheten att hantera detta svåra dilemma. Att låta verksamheterna fortsätta som hittills är absolut inget alternativ i alla fall. Konkurs för Morastrand och ökat förfall i skolor och andra kommunala fastigheter är tyvärr inget orealistiskt alternativt scenario.

Det vi kommer att vara tydliga med är att den berörda personalen inte bara är brickor i ett monopolspel. Vi kommer att ställa höga krav på de entreprenörer som kommer att ta över de konkurrensutsatta verksamheterna, framförallt när det gäller långsiktighet och hantering av den personal som följer med vid verksamhetsövergången. Och de anställda som inte följer med verksamheten till nya utförare ska behandlas med största respekt.

När man tittar på varför kommunen nu gör denna ganska genomgripande förändring står en stor del av förklaringen faktiskt att finna i lagstiftning som tillkommit eller skärpts sedan vi i Sverige fick en moderatledd regering 2006.

Snabbt ökande krav på effektivisering i kommunala verksamheter är också en följd av att de faktiska kostnaderna ökar snabbare än intäkterna av skatter och statsbidrag. Detta i sin tur som en följd av de omåttliga skattesänkningar för framför allt höginkomsttagare som Moderaterna drivit igenom.

Med detta sagt vill jag ändå inte påstå att en omfattande översyn av bostads- och fastighetsförvaltningen i kommunen inte hade behövt göras i alla fall. Vårt uppdrag som politiker är ju faktiskt att ge medborgarna bästa möjliga service för den skatt vi gemensamt betalar. Men med en socialdemokratiskt ledd regering hade förmodligen förutsättningarna och de möjliga lösningarna sett delvis annorlunda ut.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s